Trạm trộn bê tông 60m3/h tại Di Linh – Lâm Đồng

Trạm trộn bê tông 60m3/h cân băng tải được lắp đặt tại Di Linh – Lâm Đồng đã được đi vào hoạt động.

Trạm trộn bê tông 60m3/h cân băng tải được lắp đặt vào tháng 7/2017 cho Công ty Khoáng Sản Lâm Đồng (LBM) đã chính thức đi vào hoạt động vào 06/8/2017.

XEM THÔNG SỐ: TRẠM TRỘN BÊ TÔNG 60M3/H CÂN BĂNG TẢI

Trạm trộn bê tông 60m3/h

trạm trộn bê tông 60m3/h

XEM THÊM: 

Trạm trộn bê tông 60 cối trục đứng

Trạm trộn bê tông 45m3/h 

Trạm trộn bê tông 30m3/h 

Ý kiến bạn đọc

bình luận

Share this post