Giải pháp tự động hóa cho nhà máy gạch không nung

Đối với những máy gạch không nung thủ công và bán thủ công, với hệ thống cấp liệu và trộn nguyên liệu ép gạch chủ yếu dựa vào sức người và những máy móc đơn giản. Dẫn đến sản lượng gạch thấp, chất lượng gạch không đạt tiêu chuẩn. Vì vậy hệ thống tự động cho nhà máy gạch là hết sức cần thiết hiện nay. Giải pháp tự động hóa cho nhà máy gạch không nung là gì? Giải pháp tự động hóa là việc thực hiện phần lớn công việc trong quá trình sản xuất bằng máy móc và ít [...]

Máy gạch không nung QT9-15

Máy gạch không nung QT9-15 máy gạch không nung QT9 là dòng máy có thể sản xuất ra nhiều sản phẩm từ xi măng bằng cách thay đổi khuôn. Những sản phẩm mà máy gạch không nung QT9 có thể sản xuất: gạch lỗ, gạch trồng cỏ, gạch lát, gạch con sâu … Tổng quan về dây chuyền máy gạch QT9 Trong đó: ① PL1200: Phễu liệu 3 buồng chứa cốt liệu    ② PL1200 phễu liệu 1 buồng chứa liệu màu ③ JS750: Máy trộn bê tông 2 trục ngang       ④ CMP300 máy trộn liệu màu ⑤ Vít tải xi măng [...]

Máy gạch không nung QT12-15

Máy gạch không nung QT12-15 máy gạch không nung QT12 là dòng máy có thể sản xuất ra nhiều sản phẩm từ xi măng bằng cách thay đổi khuôn. Những sản phẩm mà máy gạch không nung QT12 có thể sản xuất: gạch lỗ, gạch trồng cỏ, gạch lát, gạch con sâu … Tổng quan về dây chuyền máy gạch QT12 Trong đó: ① PL1200: Phễu liệu 3 buồng chứa cốt liệu    ② PL1200 phễu liệu 1 buồng chứa liệu màu ③ JS750: Máy trộn bê tông 2 trục ngang       ④ CMP300 máy trộn liệu màu ⑤ Vít tải xi măng     [...]