Công trình Trạm trộn bê tông trong tháng 7

Một số công trình trạm trộn bê tông đã và đang lắp đặt trong tháng 7

Trạm trộn bê tông 60m3/h 

Di dời, cải tạo trạm trộn bê tông 30m3/htrạm trộn bê tông 45m3/h

 

Lắp đặt hệ thống trạm trộn cho nhà máy đúc cọc

Hệ thống cấp liệu tự động cho nhà máy gạch không nung

Xem thêm:

Trạm trộn bê tông 60m3/h cối ngang

Trạm trộn bê tông 60m3/h cối trục đứng

Trạm trộn bê tông 45m3/h 

Trạm trộn bê tông 30m3/h 

Ý kiến bạn đọc

bình luận

Share this post